Informatie

Dagbesteding

Niet alle kinderen blijven logeren, wij bieden ook dagbesteding door de week, in de weekeinden en in de vakanties aan. Dagdelen, losse dagen, veel is bespreekbaar.

Kleinschaligheid

Wij streven naar kleinschaligheid d.w.z. max. 5 logeerkinderen en 4 dagbesteding kinderen zodat de kinderen alle aandacht kunnen krijgen, en elkaar niet in de weg lopen.

Doelgroep

Op onze zorgboerderij vangen we kinderen op met ADHD, PDD-NOS, ODD, lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen. De kinderen zijn in de leeftijd van 4 tot plm. 15 jaar.

ZIN / PGB

Via stichting BEZINN, boer en zorg in noord Nederland, kunnen wij zowel zorg in natura als pgb zorg leveren. BEZINN behartigt de belangen van zorgboeren in Friesland, Groningen en Drenthe.

Kwaliteit

Zorgboerderij Kom in is in 2009 gestart en heeft in 2013 het Kwaliteitskeurmerk Landelijk Kwaliteitssysteem Federatie Landbouw & Zorg gekregen.