Schooluitval

Sinds 2020 bieden wij dagbesteding aan jongeren die (tijdelijk) niet meer naar school gaan.
Sommige jongeren kunnen niet op school functioneren (bijv. schorsing) of wachten op een passend vervolgtraject.
Ook jongeren die een time-out hebben kunnen bij ons terecht.

De jongeren komen zoveel mogelijk op ‘normale’ schooltijden op woensdag, donderdag en vrijdag, zodat ze redelijk gewend blijven aan het schoolritme.
’s Morgens wordt er onder leiding van een ervaren begeleider schoolwerk gedaan. Dit gebeurt alleen maar in samenwerking met de school waar de jongere is ingeschreven!

Tijdens het schoolwerk wordt er arbeidsgericht en aan de doelen van de jongeren gewerkt. De middag mag er een vrij werk gekozen worden, waarbij de begeleider een coachende rol heeft
of er worden passende andere activiteiten aangeboden.